Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

ivestby AS har siden initiering av prosjekt Vestby som mål å fremme Vestby for fastboende, næringslivet, besøkende og interessenter av Vestby med Vestby som utgangspunkt. På en nøytral og positiv måte som underbygger merkevaren Vestby.

VestbyNorway (ivestby AS) har aktivitetskalenderen for Vestby som ett produkt med visjon om alt på ett sted til glede for fastboende og besøkende.

Samarbeid med aktører og kommersielle midler avgjør hvor stor aktivitet VestbyNorway kan bidra med i dette arbeidet og har siden oppstart hatt en komplett kalender på Nett og en redusert aktivitet via facebook.

P.t venter ivestby AS på at Vestby Kommune ferdigstiller sitt arbeide og foretar beslutninger vedrørende iverksatt reiselivsplan mai 2016. Vestby Kommunes ageringer har økt konkurransesituasjonen i området.

Aktivitetsnivå er vedlikehold og strategisk oppfølging i trå med kommersielle midler.

Kalenderen er en viktig del av destinasjonsarbeidet med Vestby, og håper på nærmere avklaring i 2017.

ivestby AS

ivestby AS arbeider med destinasjon, kommunikasjon og merkevaren Vestby – hele Vestby Kommune.

Verktøyet er blandt annet Vestby på Nett som markedsfører og bygger eierskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt med Vestby som utgangspunkt for innbyggere, forening- og næringsliv, turister og andre aktører.

VestbyNorway er Vestby på nett med nettmagasin, Nyhetsbrev, facebook (Vestby) Instagram, Twitter (2018), Instagram (2018), youtube(2018), Google+(2018), Vestby app (2018) og snap (2018). Vestby på Nett er sammen med kampanjer markedsfører Vestby lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Visit Vestby benyttes til ren turisne lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Linkes til VestbyNoreay og aktiviveres senere.

ivestby AS bidrar til interesse, besøkende og økt bruk av kortreiste tilbud og har lokale, nasjonale og internasjonale mål for å øke interesse og besøkende.

ivestby AS er en formalisering av forprosjekt Vestby (initiert 2002), kjent som ivestby startet etter avklarte rammer med alle aktører av Vestby.

1 000 aksjer settes i salg for nytt eierskap i ivestby AS.

Mer info: Aktivitetskalender