Brannøvelse 2017

Brannøvelse 2017

I morgen er årets brannøvelse for Vestby.

På rundt 350 steder over hele landet inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon. Dette er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får opplæring i hvordan de kan sikre hjemmet mot brann. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler er noe av det man kan oppleve.

– Åpen brannstasjon har blitt en fin tradisjon som gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til et interessert publikum. Vi gleder oss, og håper mange kommer på besøk, sier Fredriksen.

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If Skadeforsikring i samarbeid med brannvesenet. Mange steder deltar også lokale If-kontor, Det lokale el-tilsyn, Sivilforsvaret, politi og ambulansetjenesten.

I vårt distrikt er det Mosseregionen interkommunale brann og redning og lokale samarbeidspartnere som står for gjennomføringen av arrangementet. Her inviteres det til åpen dag lørdag 23. september fra kl 11-14:00 på Moss og Vestby brannstasjon.

Oversikt over øvrige brannvesen som inviterer til åpen brannstasjon, finnes på nettstedet www.brannvernuka.no. Der finnes også fylkesvise lister over alle virksomheter og husstander som deltar i Nasjonal brannøvelse.

Mediekontakter lokalt:
Tore Fredriksen, branninspektør MIB
Mobiltelefon: 948 20 939

Gratis Nyhetsbrev

Legger du igjen din mailadresse her kan du motta nyhetsbrev sammen med andre Vestby interesserte. Det er nytt for fastboende, besøkende, næring og frivilligheten med mer. Nyhetsbrev VestbyNorway. 

Info om VestbyNorway

VestbyNorway (ivestby AS) arbeider med destinasjon, kommunikasjon og merkevaren hele Vestby.

Tilbud i Vestby

VestbyNorway har oversikt over tilbud, nyheter, hva som skjer kalender, frivilligheten og næringslivet i Vestby. både handel, tjenester, aktiviteter, klubber, lag og foreninger.

Instagram

Del gjerne dine minner og korte øyeblikk i Vestby på siden for Vestby på instagram. Vestby er her – #vestby#vestbynorway#ivestby#visitvestby og #sonnorway.

Bilder

Gode bilder til fri benyttelse for VestbyNorway kan sendes til post@vestbynorway. Gode bilder benyttes ofte som profilbilder etc.

Nå: Brannøvelse 2017