Tjenester som tilbys

Tjenester som tilbys

ivestby AS tilbyr destinasjon- og kommunikasjonstjenester.

Næringslivet

for deg som vil noe mer for dine ansatte, bedriften eller produktet. ivestby AS tilbyr enkeltrådgivning for din merkevare, bedriftskommunikasjon og sponsoringbistand, samt forslag til bedriftens sosiale medie aktivitet.

Alle aktører tilbys rådgivning, tjenester og prosjektledelse i destinasjon- og næringsutviklings oppgaver for Vestby i Vestby.

Reiseliv

Reiseliv er en viktig del av helhetlig kommunikasjon for en destinasjon.

ivestby AS tilbyr rådgivning og prosjektledelse i destinasjonsutvikling, destinasjonstips og events, samt drift av moderne turistkontor og -handel i Vestby. ivestby AS eier domene www.visitvestby.no

Hendelser, foredrag & sponsoring

ivestby AS tilbyr prosjektledelse, rådgivning og plan, kommunikasjon A-Å og koordinering til begge sider av bordet for offentlig, privat næringsliv og foreningsliv til ulike hendelser(events), foredrag & sponsoring.

Media, markedsføring og sponsorbistand er inkludert i kommunikasjon A-Å.

Ny bedrift i Vestby?

Har du ideen og lurer på veien videre med ny bedrift i Vestby?

Du vet hva du vil og du har klare tanker om hvordan få dette til. Markedsføring og kommunikasjon må du ha. ivestby AS kan hjelpe deg i tre faser – før, under og ved brannslukning.

I fase en har du behov for bistand til administrativ etablering og kanskje en kommunikasjon-/markedsstrategi?

I fase to er du kommet til behov for å avklare hvordan du skal kommunisere din bedrift, merkevaren og markedsføre/kommunisere til salg.

I fase tre er det klart for «brannslukning og korrigering». Din planlagte kommunikasjon virker ikke eller du vil noe mer med din nye bedrift i Son.

ivestby AS er opptatt av enkleste og rimeligste løsning for deg.

Her: Tjenester som tilbys