Ukens tilbud

www.VestbyNorway.noUkens tilbud

Ukens tilbud viser produkter på tilbud denne uken fra handel og næringslivet. Velkommen til en hyggelig handel i Vestby!

-Næringslivets egen markedsside – post@vestbynorway.no l Kr 300,- + mva for en annonse/makstid en uke – mandag til mandag.

Innsendelsesfrist for annonse, hver mandag kl 16. Publiseres hver tirsdag. Bilde med tekst/annonse kan sendes her post@vestbynorway.no